Biografija

MISIJA

Moja misija je da pomognem ljudima da se oslobode psiholoških i emotivnih problema, i pronađu snagu i hrabrost da žive strastven i autentičan život.

Sa preko sedam godina iskustva u psihoterapiji, bio sam podrška ljudima da razviju samopouzdanje i samopoštovanje, postanu efikasniji i produktivniji na poslu, realizuju svoj potencijal, dostignu životne ciljeve, i svoje odnose dovedu na viši nivo.

Radujem se da budem deo i vašeg životnog putovanja!

par reči o meni

U detinjstvu sam bio veoma strašljiv i stidljiv dečak, što mi je otežavalo druženje i školovanje. Zbog ogromnog straha, čak i običan društveni razgovor predstavljao je ogroman problem.

Čudio sam se kako drugima lako uspeva da budu opušteni, spontani, i ostvare bliske odnose. Verovao sam da za mene tako nešto nikada neće biti moguće.

Zato sam se povlačio iz sveta tražeći utočište u internet dopisivanju i video-igrama. Ovo nije rešilo problem, već mi je dodatno narušilo socijalne veštine i odnose koji su do tada postojali.

novi početak

Problemi kroz koje sam prolazio postali su glavni katalizator promene.

Motivisan željom da razumem sebe i druge, 2014. upisujem edukaciju za psihoterapeuta. Kroz edukaciju i lični rad shvatam da većina naših problema ima uzročno-posledičnu vezu i nastaje usled nerazvijenih psiholoških veština.

Što je još važnije, shvatam da sam uveliko podcenio ljudski potencijal. Sada, nakon godina iskustva u radu sa klijentima, sa sigurnošću tvrdim:

’Šta može jedna osoba, može i druga.’

novi početak

Problemi kroz koje sam prolazio postali su glavni katalizator promene.

Motivisan željom da razumem sebe i druge, 2014. upisujem edukaciju za psihoterapeuta. Kroz edukaciju i lični rad shvatam da većina naših problema ima uzročno-posledičnu vezu, i nastaje usled nedovoljno razvijenih psiholoških veština.

Što je još važnije, shvatam da sam uveliko podcenio ljudski potencijal. Sada, nakon godina iskustva u radu sa klijentima, sa sigurnošću tvrdim:

’Šta može jedna osoba, može i druga.’

Kvalifikacije i diplome

Diplomirani Filolog

Sertifikovani psihološki savetnik i psihoterapeut po O.L.I. metodu 

Trener prevazilaženja anksioznosti i panike

Trener veština komunikacije