ZABORAVLJENI JEZIK SNOVA

Šta je ‘Zaboravljeni jezik snova’?

Da li se nekada probudite osećajući da vam je san poslao neku poruku, samo ne znate koju, niti kako da je protumačite? Ili možda smatrate da su snovi besmislena reprodukcija onoga što ste doživeli prethodnog dana?

Gotovo svako od nas želi da sazna imaju li njegovi snovi neko značenje. Da bismo saznali kakvo značenje i korist za nas imaju snovi, potrebno je da se upoznamo sa zaboravljenim jezikom snova.

Zaboravljeni jezik snova je iskustvena radionica, bazirana na Frojdovoj psihoanalitičkoj teoriji i praksi tumačenja snova, Lakanovoj psihoanalizi, Jungovoj analitičkoj psihologiji, i Geštalt psihologiji.

Čime se bavimo na radionici?

• Istorijom nastanka tumačenja snova
• Kratkim razmatranjem sličnosti i razlika različitih pristupa u tumačenju snova
• Procesom stvaranja i rada sna
• Simbolima koje kreiramo u snu
• Manifestnim i skrivenim sadržajem sna, i procesom koji interpretacija snova demaskira manifestni i otkriva skriveni sadržaj
• Novim stavovima, shvatanjima i tehnikama tumačenja snova
• Oživljavanjem i proradom snova učesnika u radionici – interpretacija u sadašnjem trenutku
• Psihodimanskim metodom na koji se interpretacija snova koristi u svrhe razumevanja ličnosti

Šta ćete dobiti?

Snovi su tema od koje krećemo, a kuda će nas odvesti – videćemo… Ako ste otvoreni prema novom iskustvu, spremni na slobodno asociranje, ili na eksperiment i igru… saznaćete nešto što vam može biti dragoceno u procesu samospoznaje. Verujem da je najdragocenije što naučimo u procesu analize snova upravo taj proces učenja, otvorenosti ka neistraženim delovima sebe, učenje kako se uči o sebi – metakognicija.

Ka tome će biti usmeren rad u ovoj radionici – ka učenju kako se uči o sebi. Snovi su samo povod, materijal za vežbu u sticanju metakognitivnih veština učenja o sebi. Istražićete delove ličnosti za koje niste svesni da postoje (a možda dobijete i rešenja za njih).

OLI metod na snove gleda kao na jednu od mogućnosti da čovek sazna nešto više o sebi, bez preopterećenosti teorijom.

Trajanje

Radionica se sprovodi u kraćoj, jednodnevnoj formi ili tokom šest susreta od po pet sati.

Ciljna grupa

Punoletne osobe zainteresovane za ove tehniku i kolege koje tehniku planiraju da koriste u savetodavnoj i koučing praksi.

Veličina grupe

Radi se u malim grupama od 10 do 15 članova.

Autor i voditelj

Nemanja Kurlagić, psihoterapeut po O.L.I. metodu.

Sertifikacija

Polaznik dobija potvrdu o učešću.

Datum za prijave: 01.09.2021.