Ležanje na kauču (Irvin Yalom)

Ako ste u nedoumici kakvog bi psihoterapeuta uzeli i na koji način se odvijaju procesi napretka i razvoja ličnosti u psihoterapiji, ovaj roman je svakako za vas. Iako netipičan Jalomov stil koji više podseća na holivudske priče sa srećnim krajem, roman je pun instrukcija za buduće terapeute koji žele da se ostvare u ovoj branši, a uz to je prepun instrukcija o tome u kojoj meri i na koji način psihoterapeuti moraju da pristupaju svojim etičkim normama.

Dnevna kuća, noćna kuća (Olga Tokarčuk)

"Dnevna kuća, noćna kuća" je knjiga izdata 1998 godine, a napisala je poljska spisateljica i psihoterapeut Olga Tokarčuk - dobitnica prestižne nagrade "Nika" u Poljskoj. Ovu knjigu je nemoguće analizirati jer ne postoji jasna radnja. Veoma jednostavnog jezika i toka, knjiga je sastavljena od više manjih, naizgled zasebnih priča koje se pretaču jedna u drugu stvarajući veliki konglomerat. Dok budete čitali magični-realizam istoka, nećete znati da li ste u snu ili na javi, da li se sve ovo zaista desilo nekad, negde, ili je život ljudi i malog naselja Nove Rude osudjen da izumre, ostao zabeležen u knjizi protiv zaborava.

O miševima i ljudima (Džon Stajnbek)

Početak 20. veka u Americi, toj obećanoj zemlji, bio je preplavljen radnicima koji su u potrazi za poslom i nadnicom tumarali prerijama Amerike od ranča do ranča.

U svojoj samoći Leni i Džordž zajedničkim doprinosom teže ka vlastitoj sreći – da stvore komad zemlje koji bi mogli nazvati svojim. Džordžov udeo u ostvarivanju želje jeste promućurnost i organizacija, a nasuprot njemu Leni poseduje sirovu snagu, dečiju dobrotu i lakovernost, zbog koje zapadaju u nevolje. Realističan prikaz čovekovog traganja za iskrom sreće obezbedjujući sebi minimalnu egzistenciju i životom dostojnim ljudskog bića koji ima pravo da uživa u ličnoj slobodi.