Samo ljubavnici opstaju (Džim Džarmuš)

Živeti u prezasićenju, melanholiji, učmalosti I suicidalnim mislima. Kroz protagoniste ovoga filma, viševekovni vampirski par, uvidjaju se sve ove osobine i još mnogo nenabrojanih. Adam i Eva, simbolično, su dve čestice prašine koje opstaju u svemiru. Adam kao pesimista odeven u tamnu odeću, ispijenog lica, sklon mračnoj muzici i pisanju tekstova, i Eva kao sanjivi optimista podjednako ispijena ali sa neobičnom živošću duha. Oni su zatvoreni u sebe, jer im se svet i ljudi gade, ali u svojoj izolaciji nalaze jedno drugo i ljubav prema onome što ih ispunjava – ljubav prema umetnosti. Kraj filma predstavlja svojevrsnu poruku – samo ljubavnici opstaju.