Na terapiji - Marko Đilas

"Na terapiji" predstavlja jedinstvenu dramu koja prati pet pacijenata na psihoterapiji. Svaki dan je posvećen jednom klijentu - Maji, Borisu, Ani, Marku i Nataliji - dok je petak rezervisan za susret glavnog glumca sa svojim supervizorom-mentorom Verom.

Serija se bavi svakodnevnim ljudskim problemima, psihologijom svakodnevnog života. Svaki klijent ima sopstvene  probleme i poteškoće koje u saradnji sa terapeutom pokušava da „otkloni“ ne znajući i ne sluteći kuda će ih terapija odvesti. Sa druge strane, osoba od koje svi traže pomoć i podršku se suočava sa sopstvenim strahovima i nesigurnostima, od kojih ne može pobeći.

Gospodin Niko - Jaco Van Dormael

U filmu "Gospodin Niko" govori se o smrti kao nečemu što nam odredjuje ne samo slobodu izbora, nego i ograničenost naših izbora kao ljudskih bića sa odredjenim rokom trajanja. Svest o tome da naša smrtnost ograničava naše izbore i da ne postoji mogućnost pravog i najboljeg izbora u životu, Jaco Van Dormael izvrsno predstavlja u ovom naučnofantastičnom filmu koji svakako vredi pogledati.

Samo ljubavnici opstaju (Džim Džarmuš)

Živeti u prezasićenju, melanholiji, učmalosti I suicidalnim mislima. Kroz protagoniste ovoga filma, viševekovni vampirski par, uvidjaju se sve ove osobine i još mnogo nenabrojanih. Adam i Eva, simbolično, su dve čestice prašine koje opstaju u svemiru. Adam kao pesimista odeven u tamnu odeću, ispijenog lica, sklon mračnoj muzici i pisanju tekstova, i Eva kao sanjivi optimista podjednako ispijena ali sa neobičnom živošću duha. Oni su zatvoreni u sebe, jer im se svet i ljudi gade, ali u svojoj izolaciji nalaze jedno drugo i ljubav prema onome što ih ispunjava – ljubav prema umetnosti. Kraj filma predstavlja svojevrsnu poruku – samo ljubavnici opstaju.