Da li verujete svom partneru?

Poverenje je kamen temeljac svake veze. Bez poverenja dvoje ljudi ne mogu biti zadovoljni jedno drugim i odnosu će nedostajati stabilnosti. Kao jedno od osnovnih načela, poverenje omogućava da se osećamo sigurno jer verujemo da je naš partner lojalan čak i kada prolazimo kroz sito i rešeto. Poverenje nam takođe omogućava da svoje misli i emocije otvoreno iskažemo jer ga smatramo kao podršku i ne brinemo da će nas osuditi, odbaciti ili ismevati. Poverenje ide ruku pod ruku sa posvećenošću – to se stvara tek nakon toga što osetite da nekome možete verovati.

Poverenje se gradi polako i postepeno tokom upoznavanja partnera, i on postaje predvidljiv za nas. Predvidljivost je jako bitna karakteristika jer nam omogućava da osetimo kontrolu nad našim životima. Dok posmatramo kako naš partner misli i dela u datim situacijama, mi razvijamo ideju o tome kako bi on mogao da deluje u budućim situacijama. Ako su u skladu i imamo najbolje interese, možemo da verujemo da će nastaviti isto tako da se ponaša u budućnosti i time uspostavljamo poverenje.

Dodatni element poverenja je vera u svog partnera, jer nikada zapravo ne možemo znati u potpunosti motive i način reagovanja našeg partnera u svim situacijama. Stvarajući veru u partnera, verujući da će učiniti pravu stvar iz najbolje namere i pre nego što započne sa delanjem,  smatra se prilično dobar pokazatelj pouzdanog odnosa.

Osećaj predvidljivosti i sigurnosti koji dolazi sa poverenjem čini da se oseamo dobro sa našim partnerom i verujemo da naš odnos ima dugoročniji potencijal. Ove pozitivne misli podjednako pomažu našim emocijama da nas ne preplave. Kada imamo kontrolu nad emocijama, sposobni smo da razgovaramo o problemima otvoreno i sa malo ili nimalo hostilnosti, i u kraćem vremenskom periodu dodjemo do delotvornog rešenja. Takođe smo u stanju da u budućnosti predupredimo mnoge potencijalne sukobe i ne koristimo jedan događaj da bi smo ocenili kvalitet našeg odnosa. Osim toga, lakše je oprostiti indiskreciju, jer ne verujemo da bi nas naš partner namerno povredio.

Poverenje se sporo gradi, ali se dešava da se brzo raspadne, ponekad čak iz samo jednog nepromišljenog poteza. Ako je taj događaj ekstreman, kao što je prevara, može biti veoma teško ponovo ga uspostaviti, a uz to i može da podrije ostale aspekte veze ili braka. Jedna od glavnih „žrtvi“ je komunikacija. Mi nikada ne možemo u potpunosti biti sigurni koji su motivi našeg partnera ili pak imati ideju šta oni misle, ukoliko nemamo ili izgubimo poverenje u njih. Samim tim na svaku njihovu izgovorenu reč, uvek je u pozadini prisutna sumnja. U tom slučaju, verovatno pod emocionalnom napetošću ostajemo zatvorenih usta, dok u nama kipti bes i ljutnja. Takođe, možemo osetiti da treba da budemo pažljivi u izboru reči, jer ne možemo biti sigurni kako će partner reagovati na ono što kažemo. Pod takvim uslovima, nije iznenađujuće da parovi sa problemom poverenja se mnogo više svadjaju, a njihova neslaganja imaju negativan ton, što će retko kada dovesti do rešenja.

Partneri koji nemaju međusobno poverenje, ne mogu da osete sigurnost, tako da je njihov odnos osudjen na ciklične emocionalne uspone i padove. To se dešava zato što nepoverljiv partner većinu vremena provede u razmišljanju reči i motiva drugog partnera, nego u samo konstruktivno delanje i razrešavanje problema. Svaki put kada bi se nešto loše dogodilo, to bi bio pouzdan znak za podozrivog partnera da veza ne valja. Pored toga, kada ne verujemo partneru, skloni smo da preuveličavamo njegovo negativno ponašanje, i zaobilazimo ono pozitivno. Pozitivno mišljenje često je slabije na težini nego negativno i time verovatno dovodimo u pitanje pouzdanost našeg odnosa.

 

pisali: Rob Paskal i Lou Primavera

preuzeto i prevedeno sa: psychologytoday