Da li verujete svom partneru?

Poverenje je kamen temeljac svake veze. Bez poverenja dvoje ljudi ne mogu biti zadovoljni jedno drugim i odnosu će nedostajati stabilnosti. Kao jedno od osnovnih načela, poverenje omogućava da se osećamo sigurno jer verujemo da je naš partner lojalan čak i kada prolazimo kroz sito i rešeto. Poverenje nam takođe omogućava da svoje misli i emocije otvoreno iskažemo jer ga smatramo kao podršku i ne brinemo da će nas osuditi, odbaciti ili ismevati. Poverenje ide ruku pod ruku sa posvećenošću – to se stvara tek nakon toga što osetite da nekome možete verovati.

Izabrati ili otići?

Ostati ili otići? Vezati se ili ne? Nastaviti ili rasturiti? Jedan partner želi da se predje na viši nivo dok je drugi ukopan i zamrznut, ne znajući da li da nastavi put sa njim ili ode. Ambivalentan partner, uhvaćen u mrežu izbora, verovatno ovako razmišlja: