Zašto je toliko teško doneti odluku?

Mrzim da donosim odluke!

Postoji nekoliko razloga zbog kojih možemo imati poteškoća u donošenju velikih, pa čak i malih odluka. Jedan od njih je nemogućnost tolerisanja da postoji i druga alternativa. Odluke često uključuju žrtve ili gubitke, što neki ljudi smatraju nepodnošljivim.

Značajni životni izbori poput: gde živeti, da li promeniti posao ili da li promeniti partnera može trajno paralisati osobu koja se suočava sa njima. Biti u stanju da se napusti neodabrana alternativa može da utiče na manje ili veće odluke u svakodnevnom životu. Nekada, pitanje izbora može ići do najsitnijih detalja, poput: Odlučimo da odemo u kineski umesto riblji restoran, i umesto da uživamo u izboru koji smo napravili, žalimo se na to kako bi nam uz pirinač dobrodošla porcija škampa ili jastoga.

Drugi razlog je ono što ja nazivam „odlučna paralisanost“ – kada naša odluka suviše zavisi od mišljenja drugih. To može dovesti pojedinca u nemogućnost da odluči sam, a da prethodno nije sproveo istraživanje kod svih mogućih ljudi i internet mreže, u nadi da će doći do optimalnog izbora. Na neki način, prepuštamo drugima da odluče šta je najbolje za nas. Zbog toga, ono što bi trebalo da je lična odluka, na kraju se završava kao odluka komisije.

Treći razlog, a možda i najbitniji, jeste taj da se napravi „prava“ odluka bez obzira na ishod. Kada nam se nameće opcija „pravo naspram pogrešnog“ u odnosu na odluku koju treba napraviti, ceo proces može biti bespotrebno zakomplikovan u donošenju dobre odluke, ili makar onaj koji je zaista pozitivan za nas. Verujući da niko nije napravio pogrešan izbor, ima potencijal da nas obeshrabri i stavi pečat sumnje na našu veru da smo sposobni da sami za sebe pravimo odluke.

Uzmimo primer žene koju ćemo zvati Keli. U terapiji, Keli je od mene žatražila pomoć pri tome da li ona treba da nastavi da se zabavlja sa Gregom koga je nedavno upoznala preko društvenih mreža. U početku, to je izgledalo kao savršeno normalan i odgovarajući razlog da pozove terapiju u pomoć. Slušao sam pažljivo o tome kako je Keli razgovarala sa članovima porodice, prijateljima i kolegama o tome šta ona treba da uradi po pitanju svog problema. Ne tako iznenađujuće, Keli je otkrila da su njihovi stavovi podeljeni, i da od njihovog mišljenja ništa ne uzima prevagu.

Kada sam pitao Keli o tome šta misli, šta je htela da učini povodom njene veze sa Gregom, izgledala je zapanjeno i uzviknula: „NEMAM POJMA!“. Keli nije bila sigurna u vezi sa osećanjima koje ima prema svom novom dečku, te je tako upitala sve za pomoć, osim samu sebe... Keli i ja smo se složili da je manji problem „Šta raditi sa Gregom“, i da je potrebno fokusirati se na to zašto je bila nesposobna (ili čak nevoljna) da sama donese odluku.

Mnogi drugi pojedinci poput Keli se bore da donesu važne životne odluke, nemaju mnogo vere, sposobnosti i želje da sami donesu odluku. Odgajana od preterano kontrolišućih roditelja koji su samo gratifikovali poštovanje, neprikosnovenu poslušnost i pasivnost, umesto autonomije, upornosti i nezavisnosti, Keli je često nemilosrdno kritikovana i razvila se u osobu koja je sama sebi uvela bespotrebna ograničenja, verujući da je inferiornija u odnosu na druge. Ona se takođe mnogo bavila time da dobije naklonost drugih ljudi, i kao rezultat nije mogla da spozna sopstvene snage i sposobnosti, bez obzira na to da li je imala kapacitet da napravi sopstvene, razumne odluke i pouzdane presude.

Njena hronična sumnja u sebe i nisko samopouzdanje bili su odgovorni za preterano oslanjanje na mudrost drugih. Isto tako, njena perspektiva o tome kako je drugi posmatraju, tj. kako drugi gledaju na nju, ometala je njenu sposobnost da razmisli o svojim osećanjima, željama i potrebama. Time je stvorena dobra osnova da se ne razvije samopouzdanje i vera u sebe. Ovi odgovori objašnjavaju zašto je ona pre svoje odluke morala da napravi toliko istraživanje o tome šta ona treba da uradi po pitanju svoje nove romantične veze. Odlaganje, neodlučnost i sumnja u sebe su zajedničke posledice emotivne klime koju je Keli doživljavala kao dete.

Ono što se na kraju promenilo kod Keli, tokom našeg zajedničkog rada, bila je njena zahvalost zbog činjenice da je bila osposobljena da donosi sama odluke, bez obzira na to da li se odnosilo na njen romantični život, poslovni plan ili promenu stambenog prostora. Iako su tuđi uputi i saveti bili korisni, postala je sposobna da samostalno donosi odluke, bez obzira na ishod. Više je počela da gleda unutar sebe, nego spolja šta je to najbolje za nju. Takođe, za Keli je postalo korisno da ne evaluira svoje odluke na osnovu njihovog ishoda. Odluka da pita šefa za povišicu, na primer, ne bi trebalo da se ocenjuje po tome da li je ishod pozitivan ili ne. Isto tako, njena odluka da nastavi da se viđa sa Gregom, nije mogla da utiče na to kako će se njihova veza dalje razvijati.

 Krajnji ishod: Keli je odlučila da nastavi da se viđa sa Gregom. Četiri meseca kasnije, otkrila je da je Greg lagao u mnogim prilikama pa je time odlučila da raskine vezu – bez ikakvog pitanja drugih o tome da li treba ostati u vezi. Srećom, i na Kelino zadovoljstvo, ona nije krivila sebe za lošu odluku da nastavi da se viđa sa Gregom, priznajući da je napravila izbor na osnovu svojih sopstvenih kriterijuma i raspoloživih informacija koje je posedovala u to vreme.

 

Ričard Joelson – psihoterapeut sa privatnom praksom u Njujorku

preuzeto i prevedeno sa psychologytoday.com