Intuicija u psihoterapiji

Dženis sedi u mojoj kancelariji na mom omiljenom mestu. Sunce se probija kroz roletne i baca topli sjaj koji pravi auru oko njene figure. Ona je prelepa žena. Ovo je jasna, objektivna činjenica.

„Pričala sam na poslovnom sastanku. Stvarno mislim da je politika firme opasna. Vidim da postoje moguće posledice takve politike i... to je to. Kao da me ne slušaju.“

„... jer svi misle da si samo glupa plavuša“ su reči koje mi iznenada dolaze u svest na kraju svake njene rečenice.  Odakle dolaze ove reči? Šta one znače? Šta da radim sa njima?

Radeći kao terapeut dugi niz godina, reči ili rečenice su se niotkud pojavljivale u glavi i naučila sam da ih sklonim sa strane. Možda ću nekada kasnije razumeti njihovo mesto.

Kimber i dalje skupljena  sedi na onom istom mestu. Apsorbovala sam se sa njenom posturom, njenim tonom, ritmom... „Želim da idem na more sledećeg meseca, ali šef mi je rekao da ipak moram još mnogo stvari da odradim. Izdržaću još mesec dana.“

U reči „šef“ osećam naboj. Vruć je i svetao. Odakle ovaj osećaj dolazi? Šta to znači? Šta da radim sa njim? Da ga odbacim? Ipak ne, iskoristiću reč „šef“ kao pitanje: „Tvoj šef, možeš li mi reći nešto više o njemu?“ i Dženis počinje da priča svoju dugotrajnu priču koja je središte bola u njenom životu.

 

Šta je intuicija?

 

Intuicija kao sredstvo za psihoterapiju je počela da se koristi još u vreme Frojda. Dok je javno osudjivao bilo kakve vrste „okultnog“ znanja, postoje delovi u kojima je priznavao da je „telepatija“ važan deo njegovog rada. Svet koji se zasniva na načelima koja su dokazana samo u praksi, intuicija je svrgnuta sa strane. I pored toga, mnogi terapeuti su u svojim studijama naveli koliko je intuicija važan deo njihovog kliničkog posla. Dobra vest za njih jeste da postoje rastuća istraživanja koja, ako ne podržavaju upotrebu intuicije, ona makar osnažuju postojanje ovog fenomena.

Medju kognitivnim psiholozima postoje dva dominantna modela za ono što čini ovu pojavu: 1.Heuristički model i 2.Teorija modela učenja. Medju poznatim sagovornicima heurističkog modela je Kahneman. On je predložio da je intuicija „brza i prljava“ strategija za rešavanje problema. Pretpostavlja se da je nalaženje brzog i efikasnog rešenja pod jakim uticajem emotivnog naboja, što znači da će tokom odluke emocije uglavnom biti saradnik u pronalaženju nekog rešenja. Samim tim, pošto su emocije starije od razuma, verovatno će uraditi pametnije. Ali obazrivo sa njima jer one nikada nisu previše pouzdane – upozorava heuristički model!

Model Teorije perspektiva je sagledavao problem iz drugog ugla, i ima drugačije mišljenje o pouzdanosti intuitivnih presuda. Iz ove perspektive, intuicija je brza i implicitna obrada dosadašnjeg iskustva i učenja. Istraživači ovog modela ukazuju na to da je „profesionalna intuicija“ ili presuda: u zavisnosti od ponavljanog iskustva u odredjenoj oblasti i stručnosti, skoro uvek precizna.

Mnogi psihoanalitički mislioci su razumeli intuiciju kao oblik komunikacije svesnog sa nesvesnim delom naše psihe. Ova komunikacija se može objasniti kao rad reflektivnih (ogledajućih) neurona – kako objašnjava neurolog Alan Šhor. U svakom slučaju, teorija se objašnjava kao mikro izraz, ili suptilne promene u napetosti mišića i pokreta, zajedno sa para-lingvističkim aspektima govora kao što su ton, stopa, volumen, prozodij govora.

Postoji još jedna teorija u psihoanalitičkoj literaturi koja se naziva „Teorija polja“. Ona nam dolazi iz sveta fizike. Materija emituje energiju (silu). Poznajemo dve takve snage: gravitaciju i elektro-magnetizam. Zemlja poseduje gravitaciono polje koje drži Mesec u orbiti, a Mesec ima gravitaciono polje koje utiče na plimu i oseku na Zemlji. Činjenica je da energija koju emituje Mesec i energija koju emituje Zemlja se mešaju. U tom slučaju i Zemlja i Mesec postoje u energiji koju su zajednički stvorili i koja ima uticaj na oba tela. Neki analitički teoretičari su sugerisali da je ovo prava metafora za ono što se dešava u terapiji. I terapeut i klijent dejstvuju u obostranom procesu na koje medjusobno utiče proces nesvesnih sadržaja.

Ja ne znam koja je, ako je ijedna od ovih, teorija upravu. Možda su sve. Možda intuicija nije samo jedna stvar. Ono što ja znam jeste da kada reči koje mi iskaču u glavi, a koje osetim da treba izgovoriti, ubrzavaju proces rada, i terapija ide dublje i brže nego kada sam zadržavala ova razmišljanja u sebi.

Izvor:

www.psychotherapy.net 

napisala: Margaret Arnd-Caddigan