9 vrsta inteligencije - u koju grupu spadate?

Kada čujete reč inteligencija, koncept IQ testiranja vam može odmah pasti na pamet. Inteligencija se često definiše kao naš intelektualni potencijal, nešto sa čime smo rodjeni, nešto što može da bude izmereno i što je teško promenljivo. Medjutim u poslednjih nekoliko godina pojavili su se različiti stavovi po pitanju inteligencije. Jedan takav koncept je „teorija višestruke inteligencije“ koju je predložio psiholog sa Harvarda - Hauard Gardner.

Egzistencijalna pitanja 2. deo

3.Egzistencijalna pitanja o slobodi

 

„Ljudi, nesposobni za slobodu – koji ne mogu izdržati užas svetog što im se pokazuje pred otvorenim očima – moraju se okrenuti tajnovitosti, moraju sakriti... istinu.“                                                                     Karlo Levi

Egzistencijalna pitanja 1. deo

 Da li znate da čovek poseduje dva modusa bitisanja – dve dimenzije postojanja? Nemački filozof Martin Hajdeger ih je podelio na Svakodnevni i Ontološki. U Svakodnevnom modalitetu ophrvljeni smo prolaznim elementima koji nam privlače pažnju – imovina, prestiž, finansije, izgled, status i uglavnom smo fokusirani na opipljive elemente, vidljive golim okom. Čudimo se kakve stvari postoje u svetu.