Id, Ego i Superego

Prema čuvenom psihoterapeutu i psihijatru Sigmundu Frojdu, ljudska ličnost je kompleksna, i ima više od jedne komponente. U svojoj čuvenoj psihoanalitičkoj teoriji ličnosti, ličnost se sastoji iz 3 elementa. Ova tri elementa poznata kao: 1.ID 2.Ego 3.Superego – rade zajedno na stvaranju ljudskog ponašanja. Svaka komponenta donosi svoj doprinos ličnosti i sva tri elementa medjusobno saradjuju.