Histrionični poremećaj ličnosti

Pre nekoliko stotina godina veliki engleski pesnik, filozof i dramski pisac Vilijam Šekspir rekao je: „Život je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu.“ Ova izjava upućena je svakom pojedincu koji obitava na planeti Zemlji. Medjutim, kada bismo nekako preformulisali ovu rečenicu i stavili je u kontekst osobe sa histrioničnim poremećajem, ona bi glasila: „Život je pozornica na kojoj samo ja želim da igram svoju ulogu.“

Id, Ego i Superego

Prema čuvenom psihoterapeutu i psihijatru Sigmundu Frojdu, ljudska ličnost je kompleksna, i ima više od jedne komponente. U svojoj čuvenoj psihoanalitičkoj teoriji ličnosti, ličnost se sastoji iz 3 elementa. Ova tri elementa poznata kao: 1.ID 2.Ego 3.Superego – rade zajedno na stvaranju ljudskog ponašanja. Svaka komponenta donosi svoj doprinos ličnosti i sva tri elementa medjusobno saradjuju.