Prikriveni (Stidljivi) Narcis

Svi smo donekle upoznati ili smo imali priliku da čujemo nešto o Narcističkom Poremećaju Ličnosti. Još početkom dvadesetog veka, Frojdov pionirski rad upoznao nas je sa terminom „Narcizam“ (1905) ili preciznije „Narcističkom karakternom strukturom“ kao specifičnim maladaptivnim obrazcem ponašanja, misli, emocija i fantazija – konstantno traženje slave i obožavanja, bogolika grandioznost, izjedajuća zavist, egzibicionizam, preterana ambicioznost... Ono šta nam je Frojd predstavio u svojim radovima danas se naziva otvoreni narcizam. Međutim, Frojd nikada nije napravio korak dalje i video sve njegove varijante.

Kapacitet da se bude sam

U skoro svakom psihoterapijskom tretmanu dođu trenuci kada je sposobnost da se bude sam veoma bitna za klijenta. Klinički može da se prikaže kao faze ćutanja ili seanse tišine, i ova tišina je daleko od standardnog analitičkog otpora. Zapravo, ona je odličan pokazatelj čovekovog emocionalnog napretka.

Panični napadi

Panični napad je osećaj jakog straha ili izrazite neprijatnosti da će se nešto strašno i nepodnošljivo dogoditi, da ćemo izgubiti kontrolu, srušiti se, poludeti ili umreti. Oni ne moraju da budu usmereni samo prema sebi, nego i prema drugima – da će neko blizak biti povređen, doživeti neku katastrofu ili umreti. Osnovna i vidna karakteristika paničnog napada jeste da se doživljavaju jako naglo, prilično ugrožavajuće i utiču na ljude da se osećaju potpuno bespomoćno i onesposobljeno.

Depresija - uzrok, simptomi i lečenje

Depresija je psihofizička bolest čiji koreni sežu daleko koliko i čovečanstvo. Samo poreklo reči govori o njenoj starosti – ona je nastala od latinske reči deprimere što znači pritisnuti,  potisnuti ili utisnuti. Prema poslednjim izveštajima Svetske Zdravstvene Organizacije oko 25% žena i 12% muškaraca svetske populacije boluje od depresije i na rang listi zauzima peto mesto. Pretpostavlja se da će do 2030. godine dostići neverovatno drugo mesto! Ovako velike brojke i njena pandemija kod stručnjaka izazivaju enormnu zabrinutost.

Da li je psihoterapija isto što i razgovor sa dobrim prijateljem?

Mnogo ljudi sumnja u efikasnost terapije. Da li su upravu?

 

Svaki terapeut će se, tokom svoje psihoterapijske karijere, susresti sa skeptičnim pitanjem svoga klijenta: Da li psihoterapija funkcioniše? Moja prvi susret desio se nekoliko godina unazad kada sam sedeo u avionu pored srednjovečnog biznismena, u bleštavo-sivim pantalonama u koje je bila upasana bela košulja sa ivičastom kravatom. Nikada nisam bio pristalica kratkih razgovora tokom letenja, čovek do mene se osećao raspoložen za ćaskanje. „Čime se baviš?” pitao me je. Odgovorio sam „Psiholog sam po struci, a bavim se psihoterapijom” na šta je on uskliknuo „Oh, prijatelj za iznajmljivanje! ”.