Najčešća pitanja o psihoterapiji

Da li moram imati problem da bih išao/-la na psihoterapiju?

Iako je fokus psihoterapije da pomogne osobama da prevaziđu psihološki i emotivni problem, psihoterapija nije usmerena samo na probleme. Psihoterapija služi i onima koji žele da bolje upoznaju sebe, unaprede psihološke i emotivne veštine, ojačaju unutrašnje kapacitete, lakše i brže dostignu određene ciljeve...

Kako odabrati psihoterapeuta?

Odabir psihoterapeuta zaista izgleda kao opipavanje po mraku. Potražite psihoterapeuta koji ima određeno iskustvo sa vašim problemom. Sigurno ne želite biti prvi terapeutov klijent zbog problema sa kojim se suočavate. Postavite mu direktna pitanja o njegovom iskustvu u vezi sa vašim problemom. Nemojte se stideti! Na kraju krajeva, ovde se radi o vama i vašoj dobrobiti.

Koliko dugo traje psihoterapija?

Na ovo pitanje ne postoji konkretan odgovor. Psihoterapija može da traje samo nekoliko susreta, ali može da traje mesecima, pa i godinama. Težina i upornost problema, stručnost terapeuta, aktivnost klijenta, i mnogi drugi faktori utiču na dužinu trajanja psihoterapije. Svaka osoba je individua za sebe, i ne postoji jasno određen period koliko terapija je potrebno da bi dovela do željene promene. 

Kako da znam ko je pravi psihoterapeut za mene?

Ne postoji nešto što se zove "pravi psihoterapeut". Između psihoterapeuta i klijenta se vremenom razvija odnos poverenja koji dovodi do lične promene. Naravno, ukoliko procenite da zajednički rad ne dovodi do poboljšanja ili se ne nađete na istoj talasnoj dužini, terapeut bi trebao da uputi klijenta na drugog kolegu, ili će se klijent odlučiti za nekoga po samostalnom izboru. Terapeut može imati svo znanje sveta, ali to i dalje ne znači da je dobar za vas.

Kako izgleda psihoterapijska seansa?

Psihoterapija je vrsta sistematičnog razgovora koji se odvija oko tema koje klijent odabere - specifičnog osećanja, događaja ili problema sa kojima se suočava. Tokom razgovora klijent i terapeut zajednički pokušavaju da pronađu najefektivnije rešenje za problem.

Razgovor ne mora biti jedini element psihoterapijskih seansi. Određeni pravci uključuju i kreativne aktivnosti poput crtanja, pisanja ili glume. Drugi terapeuti koriste telesne vežbe ili vežbe relaksacije, meditacije i sl. Ponekad će terapeut zadati domaće zadatke ili aktivnosti koje treba uraditi između seansi.

Da li je diskrecija zagarantovana?

Da! Prema kodeksu profesije sve što se iznese na seansama ostaje između klijenta i psihoterapeuta. Ukoliko psihoterapeut želi da prikaže rad na stručnom skupu, knjizi ili superviziji, on mora da zatraži dozvolu od klijenta.

 
Da li je važno koji pravac psihoterapije odabrati?

Načelno nije. Bitno je da se osećate dovoljno slobodno da sa psihoterapeutom podelite probleme pristupu u radu, kako bi se terapeut prilagodio vašim potrebama.

Da li je bitno izabrati muškog ili ženskog psihoterapeuta?

Sa dovoljno stručnim terapeutom i aktivnom željom klijenta da radi na svojim problemima, terapija može biti uspešna, bez obzira na pol. Ukoliko to i dalje predstavlja problem ili stvara nedoumice, izaberite psihoterapeuta po želji, ali bi svakako to trebala da bude jedna od tema za razgovor.

Koliko puta mesečno bi trebalo da imam psihoterapijske seanse?

Što se tiče samih dolazaka na nedeljnom ili mesečnom nivou, oni se uspostavljaju u dogovoru sa klijentom - sa njegovim mogućnostima i potrebama. Lično smatram da psihoterapija ne može biti dovoljno efektivna ako se radi ispod jednom u sedam dana. 

Da li će psihoterapeut pokušati da me promeni po nekom šablonu?

Psihoterapija nije ukalupljavanje po nekom modelu u koji veruje psihoterapeut, već pomoć osobi da pronađe svoju istinu, i ostvari najbolju verziju sebe. Psihoterapeut ne sme da bude drveni advokat roditelja, prijatelja, partnera ili institucije - on mora raditi za klijenta. Psihoterapija se može obavljati samo sa osobama koje žele i hoće lični rad.

tekst napisao: Nemanja Kurlagić - psihološki savetnik i psihoterapeut po O.L.I. metodu