Najčešća pitanja

Koliko traje seansa?

Seansa traje od 50 minuta do 1h.

Da li je diskrecija zagarantovana?

Da! Prema kodeksu profesije sve što se iznese na seansama ostaje između klijenta i psihoterapeuta. Ukoliko psihoterapeut želi da prikaže rad sa klijentom na stručnom skupu, knjizi ili na superviziji, on mora da zatraži dozvolu od klijenta. 


Kako da znam ko je pravi psihoterapeut za mene?

Ne postoji nešto kao što je pravi psihoterapeut. Između psihoterapeuta i klijenta se vremenom razvija odnos poverenja koji dovodi do lične promene. Naravno, ukoliko procenite da zajednički rad ne dovodi do poboljšanja, terapeut bi trebao da uputi klijenta na drugog kolegu ili će se klijent odlučiti za drugoga po samostalnom izboru.

Da li moram imati neku vrstu problema da bih išao na psihoterapiju?

Ne. Iako je fokus psihoterapije da pomogne osobama da prevaziđu psihološki i emotivni problem, psihoterapija nije usmerena samo na probleme. Psihoterapija služi i ljudima koji žele da saznaju nešto o sebi, da unaprede psihološke i emotivne veštine, da ojačaju kapacitete, da lakše i brže dostignu ciljeve...

 
Da li je važno koji pravac terapije odabrati?

Načelno nije. Bitno je da se klijent oseća dovoljno slobodno da sa psihoterapeutom podeli probleme pristupu u radu kako bi se terapeut prilagodio klijentovim potrebama.

 

Kako izgleda psihoterapijska seansa?

Psihoterapija je vrsta sistematičnog razgovora koji se odvija oko tema koje klijent odabere – specifičnog problema, osećanja ili događaja sa kojima se suočava. Tokom razgovora klijent i terapeut pokušavaju da pronađu najefektivnije rešenje za problem.

Razgovor ne mora biti jedini element psihoterapijskih seansi. Određeni pravci uključuju i kreativne aktivnosti poput crtanja ili pisanja. Drugi terapeuti koriste telesne vežbe ili vežbe relaksacije, meditacije i sl. Ponekad će psihoterapeut zadati domaće zadatke ili aktivnosti koje treba uraditi između seansi.

 

Da li je bitno izabrati muškog ili ženskog psihoterapeuta?

Sa dovoljno stručnim terapeutom i aktivnom željom klijenta da radi na svojim problemima, terapija može biti uspešna bez obzira na pol. Ukoliko to i dalje predstavlja problem ili stvara nedoumice, trebala bi da bude jedna od tema za razgovor sa terapeutom.

 

Koliko dugo traje psihoterapija?

Na ovo pitanje ne postoji konkretan odgovor. Psihoterapija može da potraje samo nekoliko susreta, ali može da traje mesecima, pa i godinama. Težina, trajanje i upornost problema, stručnost terapeuta, aktivnosti klijenta... i mnogi drugi faktori utiču na dužinu trajanja psihoterapije. Svaka osoba je individua za sebe i ne postoji jasno određen period koliko terapija je potrebno da bi dovela do željenog stanja. Ko vam drugačije kaže, laže vas.

Što se tiče samih dolazaka na nedeljnom ili mesečnom nivou, oni se uspostavljaju u dogovoru sa klijentom, sa njegovim mogućnostima i potrebama.

  

Da li će psihoterapeut pokušati da me promeni po nekom modelu?

Psihoterapija nije ukalupljavanje po nekom modelu u koji veruje psihoterapeut, već pomoć osobi da nađe i ostvari najbolju verziju sebe, i svoju autentičnu ličnost. Psihoterapeut ne sme da bude drveni advokat roditelja, prijatelja, partnera ili institucije - on mora raditi za klijenta. Psihoterapija se može obavljati samo sa osobama koje žele i hoće lični rad.