Najčešća pitanja o psihoterapiji

Da li moram imati problem da bih išao/-la na psihoterapiju?

Iako je fokus psihoterapije da pomogne osobama da prevaziđu psihološki i emotivni problem, psihoterapija nije usmerena samo na probleme. Psihoterapija služi i onima koji žele da bolje upoznaju sebe, unaprede psihološke i emotivne veštine, ojačaju unutrašnje kapacitete, lakše i brže dostignu određene ciljeve...

Kako odabrati psihoterapeuta?

Kako psihoterapija pomaže?

Pre nekoliko dana razgovarao sam sa ocem o psihoterapiji. Iako se ovim poslom bavim godinama, otac je kao da sam tek počeo da radim pitao: „A šta vi radite na toj... psihoterapiji? O čemu tamo pričaš sa svojim pacijentima?”.

Malo sam se brecnuo kada je rekao`pacijentima`, ipak više volim da kažem `klijentima`. Ali dobro, prešao sam preko toga i odgovorio – razgovaramo. Ne postoji šablon, ne dajem domaće zadatke, nema specifična tema koje se treba strogo držati. Emotivne i psihičke probleme rešavamo isključivo razgovorom.

Klimnuo je glavom: „A kako se to čovek promeni samo razgovorom?